top of page

Timeless Wisdom

Books

Explore Timeless Wisdom in Depth with Our Collection of Insightful Books

6.jpg
Image by Olia 💙💛 Gozha
Prayer Journal

Timeless Wisdom: My Prayer Journal; The Believer’s Prayer Companion

Get ready to experience a life-changing journey with the ultimate spiritual masterpiece - the prayer journal that will transform your prayer life forever! This incredible journal boasts an elegant cover with a durable and smooth finish that's gentle on your hands, making it the perfect companion for your prayer closet.

 

This journal is meticulously designed to guide you in reflecting on your day and discovering your unique purpose, all while helping you maintain a prayerful and commendable lifestyle before God.

Timeless Wisdom - Gebedsjoernaal.png
Image by Olia 💙💛 Gozha
Gebedsjoernaal

Ek wil jou uitnooi om gebed met 'n heeltemal ander houding te benader. Hierdie onderwerp is so wyd dat ons dit nie ten volle op hierdie platform kan verken nie, omdat dit alles van jou - wie jy is, wat jy doen, wat jy word, en al die ander aspekte van jou lewe insluit. Hier word drome verwek, versorg en afgelewer. Hiervandaan dra jy die seën van die Here en lewer dit aan die mensdom. Hier is geen plek vir egoïsme nie - jy leer dat jou lewe nie jou eie is nie, maar 'n voertuig waardeur jy 'n seën vir die hele mensdom word. Elke man of vrou wat ooit 'n lewe van ware gebed geleef het, het uit die kamer gestap om op een of ander manier 'n groot seën vir die volk van God te word. Dit is nie vir 'n bevoorregte paar nie, maar vir almal van ons. Dit hang net af van hoe jy op die oproep tot gebed reageer en wat jy met dit doen.

Timeless Book Mockup.png
Timeless Wisdom

Discover The Timeless Wisdom To Navigate Life’s Challenges With Grace And Hope.

 

In a world full of chaos and uncertainty, it's easy to feel lost and adrift. But what if there was timeless wisdom that could help us navigate life's challenges with grace and hope? That is exactly what this powerful and inspiring book aims to do, as the author takes readers on a journey of faith and self-discovery, sharing how God's unfailing Word has positively impacted her imperfect life.

Join Our Affiliate Program

bottom of page